hình ảnh

VẾT THƯƠNG ĐÊM

Đêm ngồi khâu vết thương xưa

Rách ra bởi tại nhớ vừa hỏi thăm

Tình duyên đôi sợi bện nhầm

Cắt da, cắt thịt… tháng năm chưa lành

Lời yêu tìm thấy tuổi xanh

Mong nhau đến độ dỗ dành thời gian

Bờ môi hờn nũng khô khan

Yêu nhau đến độ sang ngang chuyến đò

Hẹn thề lỡ bởi sóng xô

Trăng sầu vô cảm hững hờ mầu đêm

Lạnh lùng chiếc bóng đậm thêm

Thu lu một mảnh tình quên chưa thành

17-07-2021

Nguyên Hữu