hình ảnh

VÀO ĐỜI

Mặc cho người nói

Người gàn

Nhưng tôi đã quết một phen đi rồi

Tự tôi

Tôi quyết lấy thôi

Nhờ chi ai nói để rồi phân vân

Nam nhi – cần bay

Cần nhảy

Mặc cho dòng đời cứ chảy cứ trôi

Ta đi, đi hết mọi nơi

Kìa con sông

Dòng suối – cao những núi

Kia biển - rừng xanh sâu thẳm

Đó tình người thắm đượm bao la

Ta ra đi

Ta phải ra đi

Đời phía trước tâm hồn ta rộng mở


Khoác ba lô

Ta vui bước: vào đời

10-2000

Nguyên Hữu