Với những bạn thích đọc sách thì có thể làm theo thủ thuật dưới video này để tải bất cứ cuốn sách nào từ trên mạng về đọc.


Tuy nhiên mình cũng khuyến cáo là chúng ta cũng nên mua sách in, điều này sẽ góp phần ủng hộ tác giả, đó là sở hữu trí tuệ của họ, nếu chúng ta cứ xài lậu, xài free thì ít người muốn viết sách nữa.