Đây là những bộ đề thi môn Toán của Bộ Giáo Dục Đào Tạo từ năm 2002 đến 2013. Các bạn có thể tham khảo và download về để luyện thi đại học thật tốt.


Link: http://daihocsuphamtphcm.edu.vn/2012/04/05/de-luyen-thi-dai-hoc-mon-toan/