Loading interface...

TUỔI NAM CANH TUẤT

Can Canh, Chi Tuất, mạng Kim


Cao số tốt bụng thiện tìm thẳng ngay


Trung tín khảng khái vòng tay


Nếu sinh thu tiết ban ngày lộc cho


Cuộc đời sung sướng thuận đò

Xuân đông mùa h đành lo nửa đời


Làm ăn lận đạn khóc cười


Về già mớ
i được thảnh thơi an nhàn


T
ình duyên mạnh mẽ nhưng mà


Kéo tr
i bưng đất gần xa cho tình


Hợp cung hợp tuổi bén tình


Chọn Dần, Mão, Ngọ
lung linh rước về


Trâu, Gà tránh – kỵ Rồng, Dê


Mạng Kim lấy Thổ khỏi chê nỗi gì


Kim sinh Thủy lợi lộc tì


Vợ chồng hòa thuận so bì làm sao


Lấy Mộc gia đạo vui nào

Hỏa buông, Kim tạm nhớ vào nghe chưa


Tài lẻ có quý nhân đưa


Ít danh nhưng th
ấy có thừa lòng trung


Tìm ng
ười mệnh Thổ làm cùng


Bỏ qua mệnh Hỏa, Kim cùng hoa thôi


Số trời cũng đã định rồi

Chữ Canh biến chữ Qua cười hòa yên…


27/01/2014


Nguyên Hữu