Truyện cổ tích Việt Nam
Chuyện thứ 1: Nhân tham tài nhi tử, điểu tham thực nhi vong.


Chuyện thứ 2: Nói dối như Cuội


Chuyện thứ 3: Của trời trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời


Chuyện thứ 4: Lê Như Hổ


Chuyện thứ 5: Chàng Lía
Anh chị em đăng ký kênh để nghe thêm các truyện mới: https://www.youtube.com/channel/UCcDuhkyj9ZvtCcFiSzn4Qyg
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=cOr9Mjd1rII&t=206s


Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=wM7FBHDIy14&t=16s


Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=i_Nf3RgHWgk&t=70s


Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=T4SHsD_g0II&t=640s


Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=KkrMdEHZ9QU&t=29s


Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=VAIjQNdfOZQ


Phần 7: https://www.youtube.com/watch?v=6xiu43VrVsE&t=517s


Phần 8: https://www.youtube.com/watch?v=1dDFBiRpf2k&t=4s


#truyen


#cotich


#trecon