Xin chia sẻ với các bạn truyện nghe audio :Y tiên thiểu. truyện thuộc thể loại đô thị của tác giả Vô Trục:


https://www.mediafire.com/folder/r32329cp6tjer/audio_Y_tiên_thiểu