Trí tuệ là tỉnh thức


Ở phút giây hiện tại


Nên không làm điều sai


Chẳng hề bị phiền nhiễu


Trí tuệ nên thấu hiểu


Biết trước và biết sau


Vì vậy tinh tấn mau


Ở đời luôn hạnh phúc