Chào Admin, Mod,


Chào Cả Nhà,


Tôi vừa nhận Trang thơ, thơ chọn lọc, xin giới thiệu cả nhà.


Ad và Mod vui lòng xóa nếu thấy không hợp. Xin cảm ơn.


http://www.nhipcauduyen.com/poem.asp


Nha tho Nhà thơ


Bac Tu Bác Tú


Bach Cu Di Bạch Cư Dị


Bach Loan Bạch Loan


Bao Cuong Bảo Cường


Be Kien Quoc Bế Kiến Quốc


Bich Khe Bích Khê


BTN BTN


Bui Chi Vinh Bùi Chí Vinh


Bui Giang Bùi Giáng


Bui Kim Anh Bùi Kim Anh


Che Lan Vien Chế Lan Viên


Cung Tram Tuong Cung Trầm Tường


Dang Hoai Anh Ðặng Hoài Anh


Dinh Hung Ðinh Hùng


Do Trung Lai Ðỗ Trung Lai


Do Trung Quan Ðỗ Trung Quân


Doan Thi Lam Luyen Ðoàn Thị Lam Luyến


Doan Thi Tao Ðoàn Thị Tảo


Doan Van Cu Ðoàn Vãn Cừ


Dong Ho Ðông Hồ


Du Tu Le Du Tử Lê


Duyen Anh Duyên Anh


Han Mac Tu Hàn Mặc Tử


Ho Dzenh Hồ Dzếnh


Ho Xuan Huong Hồ Xuân Hương


Huy Can Huy Cận


Luu Trong Lu Lưu Trọng Lư


Muong Man Mường Mán


Nguyen Binh Nguyễn Bính


Nguyen Nhat Anh Nguyễn Nhật Ánh


Nguyen Nhuoc Phap Nguyễn Nhược Pháp


Nguyen Sa Nguyên Sa


Nguyen Tat Nhien Nguyễn Tất Nhiên


Nguyen Thanh Ha Nguyễn Thanh Hà


Pham Ngoc Phạm Ngọc


Thanh Nguyen Thanh Nguyên


Tran Mong Tu Trần Mộng Tú


Tran Quoc Hoan Trần Quốc Hoàn


Tran Te Xuong Trần Tế Xương


Truong Nam Huong Trương Nam Hương


TTKH TTKH


Tu Ke Tuong Từ Kế Tường


Xuan Dieu Xuân Diệu