SÔNG HẬU
quí chào gia đình
WEBTRETHO
ĐỘC GIẢ !Sông Hậu xếp thơ trình tự theo thời gian sáng tác để quí vị dễ tiếp cận tư tưởng


và tình cảm của tác giả.


SÔNG
Loading interface...
HẬU


Sông Hậu
tên thật là
Nguyễn Phiến (Nguyễn Khuyến)
còn có các bút danh khác :


Sông Trà, Sông Nguyên, Nguyễn Khuyến
sinh 07/03/1951 tại Châu Me, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi - Hiện ở và làm việc tại 958/87/17 Lạc Long Quân, Phường 8,Q.Tân Bình, TP.HCM.


ĐT: 0975763975TA ĐI


Có Xuân khi đất có Hoa


Anh Hùng lỡ bước … Sơn Hà có chi ?


Ta còn – có lối Ta đi


hôm nay chưa chắc … chắc gì ngày mai …


Bạc đầu đâu bạc chí trai


non cao đã ngược sông dài cũng xuôi


Nghìn thu khắc dấu chân Người


gánh thơ đi giữa đất trời hiên ngang !


Tân Bình – 2002 – Sông Hậu.


Loading interface...