Trái tim anh là nơi dù có đi tận cùng thế giới em vẫn muốn trở về.Được tất cả mà phải đánh mất đi một vài thứ thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.


Đánh mất anh cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn.Lúc chưa yêu thì cô đơn là vì không có tình yêu, yêu rồi mới biết tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn tạo thành.


Suốt cuộc đời không gặp anh là nỗi cô đơn lớn nhất, mà gặp rồi vẫn cứ cô đơn.Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua.


Khi yêu cứ ngỡ người ấy là cả cuộc đời, ai ngờ vừa tình giấc mộng đã đứng bên cạnh một người khác.