hình ảnh

TÔI LY DỊ TÔI

(Ngũ ngôn bát cú)

Thời gian thức tỉnh tôi


Sửa mãi vẫn sai rồi

Chịu đựng người mềm lưỡi

Bao dung kẻ mỏng môi

Lo âu vừa ướm lối

Ích kỷ đã lên ngôi

Tính cách làm nên tội

Chia tay giải thoát thôi...

15-07-2021

Nguyên Hữu