TIẾNG CANH KHUYAĐêm lặng lẽ...


Nghe tiếng gà gáy sang canh


Nghe tiếng thạch sùng kêu vóc vách


Tiếng chó sủa cắn trộm nửa đêm


Tiếng mèo kêu gào thét ngao ngao