Em thì không biết làm thơ đâu , nhưng thi thoảng cũng có tí ti , mọi người đọc rồi cho em ý kiến nhé !
Nửa lời hát cuối buông lơi


Để câu quan họ chơi vơi đi tìm


Thương nhau xe chỉ luồn kim


Qua cầu rớt áo lặng im về nhà.


Bây giờ thiên lý nở hoa


Con đò đầy khách , em đà sang sông


Anh về trông dải yếm hồng


Em trao hôm ấy mà lòng xót xa.


Nhớ em bước xuống vườn cà


Trèo lên cây bưởi hái hoa một mình


Ai làm nghiêng ngả sân đình ?


Ai làm ngơ ngẩn riêng mình tối nay ?