Các mẹ thông thái cho e hỏi có trang nào đăng các bài thơ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh không ạ? E đang cần tìm bản dịch cho bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. Mẹ nào biết thì xin chỉ giúp e với. E cảm ơn trước!