Kính gởi Ban Quản Trị và các Bạn Thơ trong diễn đànMười năm về trước, tôi đã bỏ diễn đàn thơ này đi vì có một bạn vào topic thơ của tôi viết những lời hằn học. Nay tôi trở lại diễn đàn vì có một người bạn bảo tôi vào đây để giao lưu thơ. Tôi xin mạn phép có 2 ý kiến:1. Nếu các bạn không thích, hoặc cảm thấy tôi có sai phạm gì trong diễn đàn, xin các bạn cứ báo lên Ban Quản Trị xử lý tôi, đừng vào topic thơ của tôi viết những lời khó nghe như mười năm về trước.2. Topic thơ là để đăng thơ chứ không phải là nơi xúc phạm nhau. Nếu có xin Ban Quản Trị xóa giùm, đừng để những lời đó tồn tại trong topic văn chương.Xin thành thật cảm ơn.Thanh Trắc Nguyễn Văn kính báo