tác phẩm này khá hay, đọc rất lôi cuốn. tác giả kể về số phận 2 con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi. câu chuyện xảy ra trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra , rồi thế chiến thứ 2. thời kì hậu chiến tranh.


đó là câu chuyện sự nghiệp của 2 số phận, phản ánh đời sống văn hóa chính trị Châu Âu.Loading interface...