Loading interface...


Có những việc rõ ràng là mình nhận thức được,


ý thức được chuyện đó là bình thường trong cuộc sống.


Nhưng đến khi thực tế xảy ra nó vẫn làm mình buồn một xí


thất vọng đôi chút.


Mấy cái đó tích tụ từ năm này qua năm nọ,


lâu ngày thành 1 lớp vỏ bọc vàng vọt...