hình ảnh

SẦU RIÊNG

Em - cuộc sống

Đã giết chết mầm Họa trong anh...

Em ganh ghét

Xô đẩy anh dúi dụi

Vật chất tầm thường, bụi quấn đôi tay

Khô cứng

Mấy cung tơ bổng trầm gác dựng

Nhạc sững sờ

Chết đứng tuổi hai mươi...

Mảng văn cười

Cuộc sống gieo khắc khổ

Bạc tiền đòi, lại rũ bỏ chạy theo...

Bao nhiêu năm tay trắng vẫn hoàn nghèo

Ôm sầu uất mà gieo vần thơ tủi

Cuộc sống nhìn

Ta...

Ta còn mỗi thơ thôi...

Lang bạt lắm, sống du mục giữa đời

Muôn nghề rồi

Ta... viết nữa hay thôi?...

Ngoài ba mươi

Mộng chín rụng hết rồi

Li ti quả

Mà đắng đời cuộc sống...

Không đồng cảm

Chỉ mình ta chống chọi

Ta gục buồn

Đêm lạnh vắng

Ta ơi...

02/03/2014

Nguyên Hữu