Loading interface...

SÁNG QUÊ HƯƠNG


Ban mai tắm đẫm trời quê

Sương vờn cây cỏ lạnh tê xóm làng

Lắng buông ngày cuối đông tàn

Ngày mai xuân đến, xuân sang mất rồi

Nắng buồn lặng ngủ nhẹ hơi

Vườn quê ôm ấp đánh rơi sương rầu

Long dáng, trực, tán đứng chầu

Ngũ, cửu răm bộ tươi mầu lá xanh

Túc, sung khoe quả chín xanh

Lộc vừng vươn lộc, dáng dành sanh si

Tùng im, khóm trúc so bì

Đào, mai bung nở quất thì lung linh

Lá mầu, hoa thẹn rùng mình

Ưp hương gìn sắc chờ tình bướm ong

Ban mai dậy chút hương lòng

Buông lời thơ vẽ cho nồng ban mai...

27/01/2014

Nguyên Hữu