Loading interface...

PHÓ NHÁY

Em luôn là mùa Xuân

Vẫn đẹp trong tầm ngắm

Nín thở và anh bắn

Thế là ảnh ra đời...

Nhiều thứ chẳng cần lời

Chỉ nhìn thôi là hiểu

Thêm một chút năng khiếu

Đó: nghệ thuật ra đời...

Mác danh nhỏ em ơi

Chỉ là anh phó nháy

Vì đam mê mà cháy

Giữ chút đẹp cho người...

Giữ thêm cho cuộc đời

Những vui cười, đau khổ

Ngày đêm anh sẽ cố

Nhiều nín thở, bóp cò...

30-03-2020

Nguyên Hữu