hình ảnh

NÚI SÔNG MỘT THỦA OAI HÙNG

Sông núi ta thật là hùng vỹ

Nhớ thủa nào ông cha đánh giặc

Đổi máu xương dành lấy quê hương

Trong đêm tối hành quân không nghỉ

Đường ghập ghềnh, thăm thẳm, mênh mông…

Súng trên vai vũng bước oai hùng

Dẫu lên cao hay là xuống thấp

Dẫu mưa nguồn nắng chám xạm da

Vẫn tiến bước không nề hà chi hết

Quên tất cả vì ngày mai phía trước

Có nhớ - buồn, nén – hét một tiếng vang

Tạm quên hết, hướng lòng vững hơn

Thêm sức mạnh giương cao họng súng

Đuổi hết giặc thù – dành lấy tụ do

Cho lớp lớp dân nghèo cùng khổ

Cho hòa bình nở rộ hoa thơm

Cho núi sông đẹp tươi hùng vỹ

Niềm tự hào luôn sẵn trong tim…

10-2000

Nguyên Hữu