hình ảnh

NỤ CƯỜI KẺ SAY

Thế gian trông thấy

Một kiếp con người

Nỗi buồn nhiều đấy

Sao miệng vẫn cười...

Hết thời bó gối

Co quắp bàn tay

Dõi đời sống vội

Nghĩ suy đêm ngày...

Ly say mượn cớ

Dỗ một người say

Thành ra nặng nợ

Với thế cuộc này...

Nợ vầy thêm khổ

Nhếch nhác vần thơ

Cùng nhau làm tổ

Cười với niềm mơ...

05-05-2021

Nguyên Hữu