Kênh có những mẫu truyện ngắn, bài hát sinh động, rất thích hợp cho trẻ rèn luyện tiếng Anh. Đặc biệt thường xuyên cập nhật mới.