hình ảnh

NHỚ BẢN

Ngoằn ngoèo chạy theo sườn núi

Vẽ rồng, vẽ rắn, vẽ đường

Bản nghèo vẽ thêm làn khói

Ấm no lấp ủ trong sương…

Rừng cây nghe chừng e ngượng

Núp trong huyễn ảo chiều tà

Áng mây nghe chừng như vướng

Rối trên đỉnh núi mờ xa…

Bậc thang nhiều ruộng rất lạ

Nước ra đẫy phè cả bờ

Bóng người nhấp nhô nhiều quá

Cho ta gần được bài thơ…

Có người nói ta viện cớ

À, ừ… thông cảm hiểu cho

Gặp rồi khi xa thành nhớ

Vẽ trong bài thơ xịn sò…

30/09/2022

Nguyên Hữu