Đây là 1 truyện ngắn em đọc trên blog của 1 người bạn. Các bố mẹ đọc thử.


http://my.opera.com/dudenroidi/blog/nh-m-m