hình ảnh

NGHỆ THUẬT SỐNG VỘI

(Bát ngôn)

Ta đi tìm lưu giữ giấc mộng đời

Cuộc sống thật... thực - hư lẫn lộn phơi

Thời gian chạy đã một lần dừng đợi

Trầm ngâm nhìn ngơ ngác nghệ thuật ơi

Hiện đại một dòng đợi quần áo mới

Nghệ sĩ buồn hồn ảnh vài nét rơi

Rưng rức khóc bố cục kêu ơi ới

Nghẹn kim tiền ta lưu lại ta chơi...

01/03/2014

Nguyên Hữu