Ngã mạn là cái tôi


Tự cho mình là giỏi


Tự cho mình hơn người


Lòng cao ngạo rất lớn


Ngã mạn khó vươn cao


Vì tưởng mình hùng vĩ


Ngã mạn thiếu lý trí


Vì tưởng mình đúng rồi


Ngã mạn nên ôi thôi


Chuốc lấy lòng ghen ghét


Ngã mạn nên bỏ ghét


Tính đó khỏi chính mình


Nhưng người khác có nó


Ta không nên ghét khinh


Vì ghét khinh tạo nghiệp


Nhất định bị người ghét.


--------------------------------------------


Người giỏi còn người giỏi


Núi cao còn núi cao


Biết mình là ngọn nào


Trong non cao hùng vĩ