hình ảnh

MỘT THOÁNG BUỒN VUI

Đêm buồn cứ thức với thao


Trăng sao không có


Càng bao la buồn


Rượu kia ta xách uống suông


Ấm lòng rạo rực đành buông một bài


Bao nhiêu buồn bực


Ở đời


Giờ ta quên hết


Chẳng lòng đầy vơi


Rượu suông ta uống một hơi


Không cần đồ nhắm


Chẳng hoài bạn chơi


Tự ta


Ta tìm lấy thôi


Từ trong đêm tối… chao ôi… tuyệt vời


Thơm hương hoa gọi


Nữa mời


Đàn thanh rế gẩy ru hời chén say


Râm ran, rúc rích cõi này


Thêm một chén nửa


Ủa…

Say…


Dụi đôi mắt khỏa


Cuồng quay trăng vàng…


 

10.2000

Nguyên Hữu