Mình đang rất thích đọc cuốn " Ly hôn kiểu Trung quốc" mà ra các tiệm sách thì không có hoặc là bán hết rồi. CÓ bạn nào có cho mình mượn với, hoặc nhượng lại cho mình. Cảm ơn nhiều nhiều nhé