Alô,


Có ai đã lỡ mua rồi, cho tớ mượn đọc ké 2 hôm rồi tớ trả ngay


Có hậu tạ 1 chầu bún riêu (or cà phê) nữa... :3: