hình ảnh

LỆ MƯA

(Tứ tuyệt)

Mưa rơi ướt mộng trong em lỡ

Một chuyến duyên tình với gọi theo

Giọt lệ hoà mưa neo khoé miệng

Hồng trần bạc phận tủi còn đeo…

01/10/2022

Nguyên Hữu