hình ảnh

HỘI ĐỀN CAO

Hôm nay chính hội đền Cao

Đánh ba hồi trống chiêng chào hội xuân

Dâng hương đền Cả tiếp phần

Đền Cao đón kiệu kỳ lân dẫn đầu

Đội cồng nối tiếp theo sau

Rồi đến các kiệu sắc mầu nghiêm trang

Dòng người lặng lẽ theo hàng

Qua đền Bến Cả, Bến Tràng, đền Cao

Lễ làm hương kính dâng vào

Thiên Bồng Đại tướng quân là họ Vương

Rộn ràng nô nức con đường

Bánh dầy thi giã nhẽ thường chè kho

Dân gian nhiều lắm những trò

Đập liêu, đấu vật, mệt phờ vịt, dê,...

Hát chèo, quan họ hương quê

Kính mời du khách nhớ về hội nha

Tháng Giêng Âm lịch hai ba

Tại xã An Lạc huyện là Chí Linh

Nay lên thị xa rồi mình

Hải Dương tên tỉnh địa linh Thiên Bồng...

22/02/2014

Nguyên Hữu