hình ảnh

GIẤC MƠ ĐÊM

Đêm đùa nghịch cùng cơn gió

Đánh rơi sương gầy xuống cỏ

Lây nhiều hồn nhiên thấy rõ

Lạc vào tầm mắt trăng lên…

Chiếc bóng ai đó bỏ quên

Tắm đẫm một nỗi buồn riêng

Khẽ đòi chiếc bóng cạnh bên

Ngày qua mải vui lạc lối…

Mảng trăng vô tình làm mối

Nơi khúc dương cầm gẩy vội

Hoang dã sưởi đêm nóng hổi

Làm tội chiếc bóng khô khan…

Tâm hồn lại muốn đi hoang

Nặng nề một nỗi riêng mang

Rên rỉ đến độ giọng khan

Ly tan dư âm vọng lại…

Giấc mơ. Ước mơ thế mãi

Mùa thương như bùa như ngải

Trăng lên gieo tình giàn chải

Lỗi mảnh tình vẫn không ai…

24-07-2021

Nguyên Hữu