Vị kỷ hay vị tha đều có phần đúng,phần sai.


Vị kỷ :


phần sai : ích kỷ xuất phát từ vô minh và chấp ngã.


phần đúng : ai cũng ích kỷ,mình không ích kỷ thì mình ngu.


Vị tha :


phần sai : dễ bị ăn hiếp,bóc lột,lợi dụng.


phần đúng : khuynh hướng vị tha đi ngược lại vô minh,chấp ngã gieo nhân duyên đắc đạo thoát ly sinh tử trong tương lai.


Vị tha hay vị kỷ là do mình chọn lựa.


Nhưng cách hợp lý nhất là : khi cần vị kỷ thì vị kỷ,khi cần vị tha thì vị tha.