hình ảnh

ĐỀN CAO XÃ AN LẠC

An Lạc mảnh đất tự hào

Còn âm vang đó với bao tích truyền

Tôn Thần năm vị linh thiêng

Công lao phá Tống bình Chiêm một thời

Yên bình ánh chớp về trời

Vua Lê thương xót lập thờ đền - phong

Qua bao biến cố vẫn còn

Hơn nghìn năm tuổi quyện hồn đất thiêng

Hai ba Âm lịch thường niên

Khai xuân mở hội rộn chiêng trống hầy...

22/02/2014

Nguyên Hữu