hình ảnh

CUỐI THU

Sóng cứ nối theo sông dài ra biển

Đưa con thuyền trôi xuôi dòng bến đợi

Thuyền cập bến rồi sóng nước lại chơi vơi

Trên sông rộng dăm cánh bèo trôi dạt

Vẩn rác lênh đênh thấp thoáng đoạn củi vời

Buồn nổi trôi lũ đò con neo đậu


Lắc nỗi đời chán chẳng muốn qua sông

Người đâu? Trông, vắng trơ trời đất


Nắng nhạt chiều tàn tiễn thu chăng


Gió cung quăng mấy nốt lòng u ảm

Nỗi rầu người buông thả… mênh mông…

10.2000

Nguyên Hữu