Loading interface...

CƯỜI NGƯỜI – NGƯỜI CƯỜI

Tề gia đi rồi hãy bình thiên hạ


Xấu tốt gia đình, chuyện của người ta


Lời khinh, bỉu - thở ra buốt ruột


Nghĩ nực cười, anh – chị ạ giống nhau…


Cuộc sống muôn màu… bình sao cho hết


Bóng tối đêm dầy nào biết ai hay


Lời người nói như lưỡi dao phay


Đâm, chém, chọc – ngoáy… vỗ tay… trí tuệ…


Ai tung hô giữa đêm dầy: vạn tuế


Rạng sáng ngày anh – chị ạ giống… ôi…


Nhân thế lại cười… bình đôi vừa vỡ


Một vòng đời – muôn lời nói… nghẹn cay…


Ngôn ngữ học đâu dậy hay cuộc sống


Đời nhăn cười bao khả ố… vỗ tay


Ai uống say – nhớ, đừng nên quá chén


Rộn đất trời rồi ứng lặng nghẹn, đay…


26-12-2014

Nguyên Hữu