Loading interface...

CHUYẾN ĐÒ TÌNH-THƠ

Muốn không một chuyến đò đưa

Tìm động tình ái sớm-trưa chẳng rời

Tình nơi cô gái gọi mời

Thơ làm ma trận giữ người thơ yêu

Hàng ngàn con chữ làm liều

Đánh vào động ái phá điều vẽ mơ

Con đò lạc bến, xa bờ

Thơ giờ thất thế hững hờ buông xuôi

Kệ thây, mặc xác hai người

Để xem động có giống lời hay không

Cứ bên mà vẽ mơ hồng


Tạm quên không nghĩa động lòng nhường cho


Nổi ghen là đẵm con đò


Theo chân cụ Táo mới trò bà-ông


Ngoan thì yên chuyến xuôi dòng

Cập bờ rồi tính giờ không nói nhiều...

02-04-2020

Nguyên Hữu