hình ảnh

CHỮA BỆNH CHUA NGOA

Có một cô gái chua ngoa

Tiếng tăm lừng lẫy gần xa xóm làng

Ai mà chọc ghẹo cô nàng

Thế nào cũng bị một tràng tế văn

Có một anh thợ nấu ăn

Ở trên phố thị về thăm u thầy

Bạn bè thách đố rằng này:

Chọc cho cô ả cười mày - đãi bia

Cô nàng vuốt chó ngồi kia

Nom xinh đáo để môi chìa son tươi

Anh chàng hết đứng lại ngồi

Rồi cũng bạo dạn lê người đến bên

Gập người lạy chó cạnh bên

Rằng: "con lạy bố"... cô bên bật cười

Tưởng rằng gặp kẻ dở hơi

Nụ cười chưa dứt... lạy sang cô rằng:

Lạy mẹ... trong xóm ngoài làng...

Chưa kịp nghe hết cố nàng bỏ đi

Người xem hỉ hả so bì

Lần đầu biết thẹn trông kì ngộ sao...

21/02/2014

Nguyên Hữu