hình ảnh

CHIỀU THU

Thoang thoảng đâu đây những tiếng đàn

Dưới trời xanh thắm như rừng lá

Vẽ cánh chim vờn giỡn trời xanh

Cho trời thu rộng mênh mông quá

Cho gió liêu xiêu những ngả đường

Cho nắng chiều tàn vương vấn mãi

Cho mây bay mải mãi về đâu

Cho màn sương xuống buông giăng chải

Cho vướng chân ai những lối về

Cho người đứng đó nhìn và ngắm

Một tháng bâng khuâng thắm đất trời…

10-2000

Nguyên Hữu