Trong đêm trăng sáng nằm mơ


Mộng nhìn thấy Phật mà ngơ cả người.


Trong mơ cũng thấy người mê muội


Mê danh, mê lợi, nặng chữ tình.


Tình là chi mà thế nhân sầu khổ?


Tình là gì mà kẻ khổ người đau?


Cũng là do tình yêu người ích kỷ


Chỉ yêu người khi người cũng yêu ta.Loading interface...


Tỉnh mộng bình tâm ta ngẫm lại


“Mọi sự tại ta chẳng tại người”


Nhớ Biển Lớn, ra đi chưa từ biệt


Quyên mọi chuyện, tự thấy Người trong ta!


Thơ Nông Tiến Công