Các bạn có hay kể truyện cho trẻ con nghe nữa không ? 

Nay mạnh dạn mang đến câu chuyện, qua giọng mình kể, hi vọng có cả trẻ con và người lớn vào nghe ạ ! 

Câu Chuyện Về Chim Đại Bàng Và Thành Cát Tư Hãn