link dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=mxDLiuDILmg&index=5&list=PL4EOplpqR1vQuP7v3U1hRyhPW9OQ-87Kg


Tự tin trong công việc, trong cuộc sống, trong mọi tình huống. Cụm từ nghe tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự không giản đơn chút nào. Nuôi dưỡng sự tự tin cũng như thể hiện được sự tự tin của mỗi cá nhân được xem như một trong những đòi hỏi quan trọng đối với bất kỳ ai muốn thành công.