Thưởng thức “999 lá thư gửi cho chính mình” của nhà văn học mạng Miêu Công Tử chính là cách để ta vạch ra lộ trình trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân ngay từ hôm nay. Hôm nay Sách Nhà Mọt cùng bạn trở lại hành trình tìm lại bản thân-hãy cố gắng học cách chấp nhận.

hình ảnh

Liên hệ với Sách Nhà Mọt

Fanpage: https://www.facebook.com/sachnhamot/


Địa chỉ: Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội


SĐT: 0832.425.662


Gmail: sachnhamotfpoly@gmail.com