Các mẹ ơi, đã có ai đọc cuốn sách này chưa?


Có thể tóm tắt chi tiết dùm em với, em đang cần tìm cuốn này mà đi mua không được???