Đây là bộ sách nói tuyển tập từ những quyển sách hay nhất, nổi tiếng nhất như: Đắc Nhân Tâm, Dạy con làm giàu (đủ bộ luôn nhé), Think And Grow Rich,... và hơn thế nữa,


chia sẽ cho những bạn nào cần nghe nhé :)


http://4share.vn/d/6053555450505259