Thưa chuyên gia, em có thắc mắc là buổi tối trước khi đi ngủ đã đánh răng rồi. Vậy sáng ra sau khi ngủ dậy, mình nên đánh răng luôn thì tốt hơn hay là sau khi ăn sáng thì đánh răng là tốt hơn