Thưa chuyên gia, em đang mọc răng khôn thứ 3 rồi và thấy hiện tượng sưng và đau lắm ạ. (2 cái trước mọc rồi và vẫn không sao) Em muốn đi nhổ hết răng khôn vì thấy chăm sóc răng khôn không dễ bằng răng khác vì rất khó để bàn chải chải đến vị trí răng khôn. Vậy theo chuyên gia, có nên nhỏ răng khôn hay không?