Thưa chuyên gia em thấy mọi người thường nói là bị mòn răng mà em không biết là làm thế nào để biết răng mình có bị mòn không? Những dấu hiệu như thế nào để nhận biết bị mòn răng? em xin cám ơn.